Bankenweb

Informatie over private banking, beleggen, sparen & hypotheken

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is in feite niets anders dan het zo voordelig mogelijk ‘onderhouden’ van iemands  vermogen. Vermogensbeheerders, werken meestal bij financiële instelling als banken. Ze beheren de vermogens van bedrijven, instellingen of vermogende particulieren. Vaak bestaat dit eruit dat de vermogensbeheerder probeert het geldbedrag te laten groeien door het te beleggen. De mate van risico die de vermogensbeheerder hierbij mag nemen, ligt deels aan de wensen van de klant. Wanneer dit een vermogende particulier is (‘individueel vermogensbeheer’) zal deze als klant van zijn vermogensbeheerder wensen dat hij een beleggingspakket samenstelt dat weinig risico met zich meedraagt: het is immers zijn persoonlijke vermogen.

Collectief vermogensbeheer
Bij zogenaamd collectief vermogensbeheer gaat dit anders. Bij de ene vorm van collectief vermogensbeheer, namelijk de massale en vrij beschikbare, gaat het om bewuste deelname. Dit gaat bijvoorbeeld om beleggingsfondsen. Veel mensen kunnen hierin beleggen met een relatief klein bedrag, en omdat het een fonds betreft waarin zeer veel verschillende aandelen- en obligatieaankopen zitten, is het risico relatief laag en gespreid. Omdat het om een grote groep mensen gaat die inleggen, kunnen zij geen individuele eisen stellen aan de werkwijze.

Ook een andere vorm van collectief vermogensbeheer bestaat, waarbij ook geen invloed kan worden uitgeoefend op de werkwijze door de deelnemers. Die vorm is het zogenaamde ‘gedwongen’ beheer, zoals pensioenfondsen. Daarin leggen individuen het geld in, maar hebben geen invloed op het beheer. Beheerders van zulke collectieve vermogens zoals de pensioenfondsen, zijn wel gebonden aan bepaalde regels om een zekere mate van veiligheid te waarborgen.