Bankenweb

Informatie over private banking, beleggen, sparen & hypotheken

Private banking

Private banking is een term die refereert naar de dienstverlening in het bankwezen aan het beheren van vermogens van rijkere klanten. Bij de meeste banken betekent dit dat die klanten een vermogen van minimaal een miljoen euro hebben. De term ‘private’ verwijst dan ook naar de meer individuele aanpak van de klanten dan in de reguliere financiële dienstensector, die ook wel retail banking wordt genoemd. Hoe exclusiever bovendien de bank, hoe exclusiever de behandeling van de klant.

Sparen & Beleggen
Het vermogensbeheer, dat private banking eigenlijk is, bestaat vaak uit de volgende onderdelen. Ten eerste is er sparen en beleggen, wat naarmate het vermogen groter is, belangrijker wordt, en daarom vraagt om een individuele aanpak. Het belang van sparen ligt voor de hand, want op een groter vermogen doet het type sparen er zeker toe: één procentpunt rente kan al een groot verschil in euro’s betekenen, gerekend over een paar miljoen. Ook beleggen is belangrijk voor wie een groot eigen vermogen heeft: wie het bewegingsloos op de bank laat staan, loopt het risico dat zijn geld minder waard wordt, wanneer de rente die hij erover ontvangt, kleiner is dan de landelijke inflatie. Aan de andere kant: wie veel heeft, heeft ook veel te verliezen. Voor vermogende klanten stellen private bankiers daarom vaak een zo risicoloos mogelijk beleggingspakket samen, waarbij met slechts een klein deel van het vermogen op ‘veilige’ markten wordt belegd.

Private bankier en belastingen
Naast sparen en beleggen heeft een private bankier ook nog andere taken te doen voor de klant, namelijk fiscale. Een vermogende klant heeft natuurlijk veel te maken met belastingen, en is daarom gebaat bij een adviseur die hem kan helpen het vermogen belastingtechnisch zo voordelig mogelijk te beheren. Dat geldt voor verschillende financiële aangelegenheden: ook erfenissen behoren tot de taak van de private bankier, want over erfenissen moet belasting worden overgedragen en ook daarbij kunnen constructies worden bedacht om het zo voordelig mogelijk te maken voor de klant.