Bankenweb

Informatie over private banking, beleggen, sparen & hypotheken

Bedrijfsoverdracht

Een bedrijfsoverdracht is het juridische proces waarbij een onderneming officieel van eigenaar wisselt. Vaak gebeurt dit bij een notaris, omdat aan een aantal zaken voldaan moet worden, voor zo’n overdracht rechtsgeldig is. Bijvoorbeeld moet  worden vastgesteld of degene die afstand wil doen van het bedrijf, wel degene is die zo’n beslissing mag nemen. Ook moet er juridisch een ‘geldige reden’  zijn voor de overdracht, welke meestal bestaat uit de koopovereenkomst. Ten derde moeten de eigendomsaktes officieel op naam van de nieuwe eigenaar worden gezet.

Een reden voor een bedrijfsoverdracht is een overname, dit is een overdracht van bedrijf tot een ander bedrijf, in plaats van dat een bedrijf alleen van eigenaar(een persoon) wisselt. Er bestaan twee soorten overnames: vriendelijke en vijandige. Bij een vriendelijke overname wordt de koop gesloten in volledig medeweten van alle betrokken partijen; de aandeelhouders en raad van commissarissen van de twee betrokken bedrijven. Bij een vijandige overname is dit niet het geval. Een extern bedrijf doet dan een bod voor het een ander bedrijf, terwijl dat bedrijf niet gevraagd heeft om een bod. Als de raad van commissarissen vindt dat de eventuele nieuwe koper een beter management zou leveren dan het huidige, wat zou resulteren in meer winst voor de aandeelhouders, zullen ze instemmen met de koop en is het bedrijf vijandig overgenomen.

In de regel is een bedrijf dat een ander bedrijf overneemt, veel groter dan het overgenomen bedrijf; gevallen waarbij de twee bedrijven van gelijke grootte zijn, komen minder voor.